Pro školy

Jako první soukromé muzeum historických automobilů a motocyklů jsme se rozhodli nabídnout vzdělávacím i jiným institucím odborně-vzdělávací exkurze z historie motorizmu a techniky historických automobilů a motocyklů. Naším cílem je nenucenou formou seznámit zájemce s historií československého automobilismu a s technickým fungováním motorů, převodovek atd.

Exkurze je odborně komentovaná, velmi interaktivní a zakončená kontrolní znalostní otázkou o hodnotnou cenu (např. sada pohlednic s veteránskou tématikou, atd).

Přichystali jsme 2 varianty:

Exkurze č.1
(určena pro základní a technicky neodborné školy, při výkladu bude brán zřetel na stáří žáků a jejich znalosti)

  obsahuje výklad o obecné historii československého motorizmu jako je první československý automobil, situace do I. světové války, 20. – 30. léta, nejvyznamnější prvorepublikové automobilky a stručný popis 40. až 50. let
•  součástí výkladu je základní popis fungování motoru s názornými ukázkami, popis konstrukce na řezu automobilem a další základní věci
  doba trvání: cca 1 hodina
•  minimální počet osob: 15 (max. 35)
•  cena za osobu: 90 Kč vč. DPH

Exkurze č.2
(určena pro technicky pokročilé návštěvníky, kolektivy, odborné střední
a vysoké školy)

• obsahuje výklad exkurze č.1, ale více odborně zaměřený. Navíc obsahuje detailní technické popisy jednotlivých typů motorů (boxer, SV, OHV, OHC), převodovek, chlazení motorů, mazání a další věci spojené s technickým fungováním automobilů (brzdy, design, pneumatiky, pérování,…). Vše je popisováno u skutečných technických exponátů
•  doba trvání: cca 1 hodina 40 minut
•  minimální počet osob: 20 (max. 30)
•  cena za osobu: 99 Kč vč. DPH

Exkurze je nutné objednávat minimálně týden předem na emailu: info@veteranarena.cz s počtem osob a typem exkurze a požadovanou dobou návštěvy. Do dvou dnů obdržíte e-mailové potvrzení.