Dne 31.8.2012 skončí výstava obrazů moravského krajináře Augustina Mervarta.
Máte poslední možnost obohatit své sbírky!