Galerie Veteran Arena otevřela novou prodejní výstavu obrazů s názvem Agustin Mervart 1889 – 1968.

Nová prodejní výstava Augustin Mervart je komponována jako retrospektivní výstava. Přestože Augustin Mervart patřil v první polovině dvacátého století k předním moravským krajinářům a organizátorům výtvarného života, nebyl umělecký i společenský význam jeho osobnosti nikdy úplně zpracován. Dosavadní, a lze bez nadsázky říci i přezíravé, postoje k Mervartovu dílu ze strany odborné veřejnosti byly dány především bouřlivými proměnami forem uměleckého výrazu v průběhu minulého století, v jejichž spektru se takto orientovaný typ tvorby jevil jako konzervativní relikt minulosti. Svoji roli však nepochybně sehrála i změna společenských podmínek po roce 1948. Ne snad proto, že by takřka apolitický a realisticky malující Mervart nevyhovoval dobovým požadavkům, nýbrž proto, že byla jeho tvorba v moravském prostoru dříve vnímána jako určitá norma vkusu vyšších a středních společenských vrstev.

Na této výstavě jsme velmi úzce spolupracovali s Muzeem Komenského v Přerově, které je správcem jeho rozsáhlého depozitáře, čítající jak umělecká díla tak i osobní korespondenci, fotografie a další věci osobní povahy.

U příležitosti této výstavy jsme vydali jeho první rozsáhlou monografii, která popisuje umělecký i osobní život na 200 stránkách. Monografie byla oficiálně představena u příležitosti vernisáže k této výstavě a je volně prodejná.

Zveme všechny milovníky a sběratele současného umění do galerie Veteran Arena, kde si vystavená díla mohou prohlédnout v příjemném prostředí a po zralé úvaze těmito díly obohatit své interiéry popř. rozšířit vlastní sbírky.