V prostorách galerie umění je nyní umístěna výstava náhradních dílů a telefonů.

Galerie vznikla s cílem doplnit expozici historických automobilů, motocyklů a zatraktivnit prohlídku muzea i pro ty návštěvníky, kteří nejsou fandové do historie automotorizmu.

Galerie VETERAN ARENA dává prostor významným regionálním umělcům k prezentaci jejich tvorby a v neposlední řadě také představuje to nejlepší z české avantgardy, viz výstava Aleše Veselého. Těmto regionálním umělcům nabízíme ojedinělou galerii, kterou navštíví ročně více než 20.000 osob. Vysoká návštěvnost je pro moravské galerie vyjímečná a můžeme se s ní setkat pouze v pražském prostředí.

Roční galerijní plán je rozdělen na 2 části:

  • 2 výstavy regionální, popřípadě moravské
  • 1 výstava prestižního charakteru, sloužící k zatraktivnění regionu

Ke všem výstavám, které proběhly v galerii VETERAN ARENA byl vydán reprezentativní prodejní katalog, který se setkal s velmi kladným hodnocením ze strany umělců i návštěvníků.

Proběhlé výstavy

Augustin Mervart 1889 – 1968. (Monografie)

Prodejní výstava Augustin Mervart byla komponována jako retrospektivní výstava. Přestože Augustin Mervart patřil v první polovině dvacátého století k předním moravským krajinářům a organizátorům výtvarného života, nebyl umělecký i společenský význam jeho osobnosti nikdy úplně zpracován. Dosavadní, a lze bez nadsázky říci i přezíravé, postoje k Mervartovu dílu ze strany odborné veřejnosti byly dány především bouřlivými proměnami forem uměleckého výrazu v průběhu minulého století, v jejichž spektru se takto orientovaný typ tvorby jevil jako konzervativní relikt minulosti. Svoji roli však nepochybně sehrála i změna společenských podmínek po roce 1948. Ne snad proto, že by takřka apolitický a realisticky malující Mervart nevyhovoval dobovým požadavkům, nýbrž proto, že byla jeho tvorba v moravském prostoru dříve vnímána jako určitá norma vkusu vyšších a středních společenských vrstev.

Na této výstavě jsme velmi úzce spolupracovali s Muzeem Komenského v Přerově, které je správcem jeho rozsáhlého depozitáře, čítající jak umělecká díla tak i osobní korespondenci, fotografie a další věci osobní povahy.

U příležitosti této výstavy jsme vydali jeho první rozsáhlou monografii, která popisuje umělecký i osobní život na 200 stránkách. Monografie byla oficiálně představena u příležitosti vernisáže k této výstavě a je volně prodejná.

 

Tendence 2012 (Katalog)

V současné době probíhá výstava Tendence 2012 a to až do půlky května 2012. Vystaveno je zhruba 90 obrazů od 26 umělců Unie výtvarných umělců a jejich hostů. Součástí výstavy jsou i sochařské práce. Výstava je celá prodejní, zveme tedy milovníky umění do galerie Veteran Arena k nákupu těchto uměleckých děl.

Dosavadní čtyři výstavy v areálu Veteran areny beze zbytku prokázaly, že kombinace technických exponátů a dobového designu s uměleckými díly, jejichž vznik podmiňuje kreativita volní, senzuální povahy, je nanejvýš vhodnou volbou. Současná výstava Tendence 2012 je komponována z prací šestadvaceti autorů, vesměs členů Unie výtvarných umělců Olomoucka, která patří k největším výtvarným spolkům na území České republiky. Ambicí této expozice však není jen plošná prezentace individuálních tvůrčích programů, nýbrž snaha poukázat na základní umělecké tendence, které se nejvýrazněji uplatňují především v tvorbě autorů starší a střední výtvarné generace v regionu Střední Moravy. Návštěvníci Veteran areny tak mají možnost poznat i zhodnotit současnou podobu figurativní, konkrétní, hyperrealistické, abstrahující a jinak koncepčně zaměřené tvorby ve sledovaném prostoru. Doufáme, že konfrontace estetických kvalit technických objektů s artefakty volného umění umocní jejich dojmy z návštěvy muzea historických automobilů.

Aleš Veselý – Kresby malbou (Katalog)

Výstava pro galerii Veteran Arena v Olomouci byla zaměřena velmi specificky na velkoformátové „kresby malbou“ z první poloviny 80. let. Jedná se o expresivní malby na plátně či na papíru, vytvářené různými netradičními postupy, do nichž se promítla jistá výrazová síla a uvolněnost. Tato uvolněnost byla zapříčiněna nenadálou šancí pro Aleše Veselého vycestovat na přelomu 70. a 80. let do Německa pracovat na velkých sochách.

Pro výstavu byly vybrány velkoformátová díla o rozměrech až 2,2 x 5 metrů. Celkový počet vystavovaných děl je cca 20 kusů. Díla pocházejí z autorova depozitu a ze zápůjčky Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových. Aleš Veselý patřil k nejvýraznějším osobnostem české umělecké scény, se kterou se můžeme setkávat již od první poloviny 60. let . Přesto, že byl především velkým sochařem, zabýval se i kresbou, malbou, grafikou či tvorbou environmentálních projektů. Věnoval se řadě různorodých témat, všechny polohy jeho tvorby však mají cosi společného. Cosi, jako neuvěřitelnou energii vystupující z jeho děl, která je živena touhou po monumentalitě.  Po monumentalitě, která však není nutně spojena s velkými rozměry, ale po monumentalitě obsahové.

Veselého práce obsahují jak osobní filosofické vzorce, tak snahu o silný expresivní výraz. Téměř neustále komentuje vztah člověka ke společnosti, přírodě či vesmíru. Věnuje se otázkám řádu a chaosu, zkoumání prostoru, vyrovnávání sil pomocí tahů, pnutí, tlaků,  či možnostem lidského poznání.

 

Zlamal (Katalog)

Výstava připravená exkluzivně pro VETERAN ARENU přinesla první a poslední příležitost k zhlédnutí prací z rodinného depozita rodiny Zlamalových. Na výstavě byly zastoupeny nejen obrazy, ale i kresby a přípravné studie. Výstava prezentovala tvorbu autorů od 40. let až do současnosti. Všechny prezentované práce byly prodejné. Wilhelm  Zlamal (1915–1995) byl duchovně a jazykově ukotven především v německé kulturní tradici.  I přesto že se sám považoval za bytostného  krajináře.  Je  pozoruhodná také jeho portrétní a figurální tvorba, v níž se v závěru života nejednou dotkl z malířského hlediska „absolutního světla“.

Petr Zlamal (1949) inklinuje na rozdíl od svého otce  v  posledních letech se stupňující se intenzitou k monumentálnímu výrazu a převážně výbušné nebo naopak „mollové“ barevnosti, prozrazující jeho psychické emoce i smyslové vzrušení z malby jako takové. S otcem ho spojuje především unikátní fenomén neobvyklé světelnosti.

Josef Zlamal (1983) pokračuje v rodinné tradici. Svět jeho pláten a přečetných prací na papíře je však na rozdíl od Wilhelma i Petra obydlen náměty vzbuzujících okamžité, ať už kladné či záporné reakce. Smysl pro dramatičnost malířského podání, přítomný i v obrazech jeho otce, je u něho vystupňován mnohdy až do emocionální krajnosti a pocitů šoku či ošklivosti.

Z titulu hodnocení návštěvníků a jejich zájmu o vystavená díla, byla výstava s názvem „Zlamal“ vyhodnocena jako nejaktraktivnější výstava roku 2011 v galerii VETERAN ARENA.

 

Tři generace Šnajdrů (Katalog)

Galerie VETERAN ARENA ukazovala průřez tvorbou od nejstaršího Františka Šnajdra z Tovéře u Olomouce, jeho syna Miroslava Šnajdra staršího a jeho vnuka Miroslava Šnajdra mladšího, přičemž díla Miroslavů jsou v České republice mnohem známější.

Výstava si kladla za cíl ukázat průřez tvorbou jednotlivých autorů, jejich malířskou techniku a umělecké nadání. Vystaveno bylo na 50 děl větších rozměrů, které svou velikostí zapadly do elegantních prostor muzea VETERAN ARENA.

 

Slavoj Kovařík 

Výstava proběhla od 15.5.2010 do 31.11.2010. Bylo vystaveno více než 100 obrazů, převážně olejomaleb. Obsahem výstavy byla retrospektiva jeho celoživotního díla – od raných prací po díla ze sklonku života. Výstava byla z 90% prodejná a setkala se s velkým ohlasem převážně olomoucké umělecké veřejnosti.